Sortland Arbeidssenter AS er en kompetansebedrift innenfor arbeidsformidling. Vårt samfunnsoppdrag er å bygge bro mellom mennesker, arbeidsliv og lokalsamfunn. Vi bistår og veileder personer som ønsker å komme i jobb. Bedriften sysselsetter om lag 30 personer.

Se annonsen her:

Annonse på Jobbkonsulent 2019

Søk gjerne!!!