Sortland Arbeidssenter AS er en Vekstbedrift i Vesterålen som tilbyr attføringstjenester, arbeidstrening, kurs og jobb innenfor ulike produksjoner. Vi er lokalisert på Sortland. Vårt mål er at flest mulig av dem som vi følger opp skal kunne komme i ordinært arbeid og at alle opplever mestring og utvikling av egne ferdigheter -vi bygger bro mellom mennesker og arbeidsliv.

 

Vår visjon er «for menneskelig vekst».
Med det ønsker vi å bistå en positiv utvikling hos både våre deltakere og ansatte, slik at alle kan nå sitt fulle potensiale.

Våre verdier:

· Ethvert menneske har en iboende mulighet til å utvikle seg og behov for å bidra i det store fellesskapet.

· Vi setter hvert enkelt menneske i sentrum.

· Gjennom et tillitsfullt og forpliktende samarbeid bygger vi på respekt for den enkeltes forutsetninger til å foreta hensiktsmessige valg for seg selv og sine omgivelser.

· Sortland Arbeidssenter skal være en faglig trendsetter ved å være en aktiv pådriver og bidragsyter innenfor sine virksomhetsområder.

· Vi skal være i stand til rask omstilling etter skiftende behov hos ulike målgrupper og i samfunnet forøvrig.

· Ærlig og åpen.

· Sortland Arbeidssenter AS skal stille strenge krav til redelighet og høy forretningsmoral i alle relasjoner.

· Mangfoldig, tolerant og likeverdig.

· Sortland Arbeidssenter AS ønsker å oppnå en dynamisk bedriftskultur, en organisasjon preget av humor, glede og entusiasme.

Våre ansatte og styret

Våre overordnede verdier er:

RESPEKT               TILLIT             SAMARBEID