Sortland Arbeidssenter AS er en moderne attføringsbedrift som jobber for å bygge bro mellom mennesker og arbeidsliv. Hos oss kan du få arbeidstrening, bistand til å skrive cv, søke jobb eller ta kurs som styrker dine muligheter i arbeidslivet.

Vi samarbeider med det lokale næringslivet for å skaffe relevant arbeidspraksis. Vi kan tilby tett og individuell oppfølging i tiltaksløpet, med mulighet for å gjennomføre interesse-kartlegginger, yrkesveiledning, kartlegging av realkompetanse m.m.

Les mer