Vilje viser vei er: •et individuelt tilpasset arbeidstiltak for personer med psykiske helseproblemer. •Har som hensikt og formål å enten hindre at mennesker faller utenfor arbeidslivet, eller hjelpes inn på arbeidsmarkedet

Intensjonen med tiltaket vilje viser vei, er å hjelpe mennesker med psykiske lidelser til å komme i arbeid eller annen meningsfull aktivitet.

Vi tar hensyn til den enkeltes muligheter og evner til å komme i arbeid. Deltakere i tiltaket kan kombinere arbeid og aktivitet med behandling. Hver enkelt kan styre sin egen progresjon, og sin egen prosess. En tilrettelegger vil bistå med å nå de målene som settes. En høy grad av medvirkning er nøkkelen til suksess.

Vi veileder og følger opp den enkelte ved behov og hjelper med å sette opp en plan for hvordan man skal komme i arbeid, studier eller annen aktivitet.