Varig tilrettelagt arbeid, VTA, er arbeidsplasser vi tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset.

Arbeidet skal bidra til utvikling og vedlikehold av den enkeltes kompetanse og arbeidstakeren skal produsere varer og tjenester. Arbeidstakerne har søkt om ansettelse i VTA-tiltaket gjennom NAV, og NAV har samarbeidsavtaler Sortland Arbeidssenter AS .Som deltaker i tiltaket mottar du en motivasjonslønn i tillegg til uførepensjonen.

I tiltaket arbeider du i våre interne produksjoner, og vi forsøker å finne oppgaver som er interessante og meningsfulle for hver enkelt. Se informasjon om våre arbeidsområder under Produksjon.

Ansettelsesforholdet følger alle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.