I samarbeid med lokale bedrifter søker vi prosjektmidler og arrangerer kurs som er skreddersydd for ansatte og bedriften. Målet er å styrke ansattes kompetanse, som bedriften har behov for. Kursene er gratis.

Eksempler på kurs vi har:

– Norsk-kurs for fremmedspråklige ansatte

– Bruk av sosiale media innenfor salg og reiseliv, oppbygging av nettsider, opplæring i å skrive salgstekster, bruk av digitale bilder, bli synlig på google etc.

– Opplæring i bruk av melkerobot for avløsere

– Effektiv bruk av journalsystemer, oppbygging av rapporter og journalnotat innenfor helseinstitusjoner/hjemmetjeneste osv.

– Kurs i kommunikasjon, samspill og samarbeid.

– Kurs i tema innenfor helse, miljø og sikkerhet. Herunder ergonomi.

For mer informasjon se https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/

Er dette noe for din bedrift? Ta kontakt på post@sortland-arbeidssenter.no