Sortland Arbeidssenter AS er en moderne attføringsbedrift som jobber for å bygge bro mellom mennesker og arbeidsliv. Hos oss kan du få arbeidstrening, bistand til å skrive cv, søke jobb eller ta kurs som styrker dine muligheter i arbeidslivet.

Vi samarbeider med det lokale næringslivet for å skaffe relevant arbeidspraksis. Vi kan tilby tett og individuell oppfølging i tiltaksløpet, med mulighet for å gjennomføre interesse-kartlegginger, yrkesveiledning, kartlegging av realkompetanse m.m.

Vi jobber ut fra metodikk om «Supported Emplyment» hvor de grunnleggende verdiene er styrking av individet, verdighet og respekt for enkeltmennesket. I dette ligger et grunnleggende menneskesyn hvor vi ser mulighetene fremfor begrensninger hos arbeidssøker.

Ønsker du å komme deg i arbeid? Under står ulike tiltak beskrevet, ta en titt. Dersom dette er aktuelt er det nav som kan søke deg inn.

Vilje Viser Vei/APS

Vilje viser vei er et attføringstiltak som har til hensikt å hjelpe mennesker med psykiske lidelser til å komme i arbeid eller annen meningsfull aktivitet.

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid, VTA, er arbeidsplasser vi tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset.

Kompetansepluss- kurs

I samarbeid med lokale bedrifter arrangerer vi kurs som er skreddersydd for ansatte og bedriften. Målet er å styrke ansattes kompetanse, som bedriften har behov for. Kursene er gratis.

For mer informasjon se http://kompetansenorge.no

Er dette noe for din bedrift? Ta kontakt på post@sortland-arbeidssenter.no

Arbeidsevnekartlegging

Arbeidsevnekartleggingen ROS (Ressursorientert samtale) er en metode for å belyse den enkeltes ressurser og arbeidsmuligheter, og er et grundig, metodisk og faglig supplement til NAVs egen arbeids-evnevurdering.

Lærekandidatordningen